รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)