รายงาน "แผนปฏิรูป" ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 7 เรื่อง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (รอบ 2) (แผนปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps