งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 และในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)