รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 19 : การกีฬา (รอบ 2) เรื่อง แผนปฏิรูปการกีฬาและร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps