รายงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การตรวจสอบและติดตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อประชาชน (สมัย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps