ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ เรื่อง ปัญหาราคาสินค้าอุปโภค บริโภค มีราคาแพง อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเพิ่มสูงขึ้น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)