บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 33/2557 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps