รายงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมสัญจร ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ณ เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps