รายงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปศึกษาข้อเท็จจริงด้านการท่องเที่ยวและการสัมมนาเรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยและพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ระหว่างวันเสาร์ที่ 28-วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2548

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps