รายงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปศึกษาข้อเท็จจริงด้านการท่องเที่ยวและการสัมนาเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคเหนือ" ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2548

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps