กฐินพระราชทานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)