สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ ๒ สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps