สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ ๓ สมัยสามัญนิติบัญญัติ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps