สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ ๑ สมัยวิสามัญ (วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ - วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒) ปีที่ ๒ สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ - วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation



    Browse

    Mobile Apps