สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 สมัยวิสามัญ (วันที่ 15 ธันวาคม 2551-วันที่ 9 มกราคม 2552) ปีที่ 2 สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ 21 มกราคม 2552-วันที่ 20 พฤษภาคม 2552)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps