เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาภัยแล้ง ขอให้สภาฯ ร่วมกันพิจารณาศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps