รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยุติดำเนินการโครงการ คจก. ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และมติของคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps