การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2552 ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)