งดประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 และวันอังคารที่ 14 เมษายน 2558 เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps