ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (นางทิชา ณ นคร) 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps