รายงานการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 เรื่อง "กระบวนการประชุมรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย" = The 3rd International seminar on procedural basics for the plenary meeting of the National Assemblies in Asian countries ณ สำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันจันทร์ที่ 25-วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps