หนังสือที่ระลึกในการที่รัฐสภาได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดกวิศราราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2518

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)