รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 84

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps