การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้แก่คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา ของกลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps