สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 - 9 เมษายน 2552 สมัย นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps