รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตราจรายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)