เสนอญัตติให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)