รายงานการวิจัยเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ การศึกษาขั้นพื้นฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ = The readiness of the Thai local administration organization for the decentralization of the provision of the basic education from the Ministry of Education

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps