การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1 สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps