การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)