การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีศึกษา : ประเภทวิชาตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps