ข้อมูล สถิติและรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งระดับจังหวัด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2539 วันเลือกตั้งกันเอง วันที่ 15 ธันวาคม 2539

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)