บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2556 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps