บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2556 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)