บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)