บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)