สรุปการศึกษาดูงานของคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2547

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)