โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเสมอภาค ณ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ของผู้บริหาร ข้าราชการ และตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2549

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)