ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)