ภาพจิตรกรรมแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 4-30 เมษายน 2525 ณ อาคารรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)