แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารจัดการโครงการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2555

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)