ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง ฯ วุฒิสภา เพิ่มเติม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)