บันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ Institute of Remote Sensing Applications (IRSA) สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและการประยุกต์ใช้ และบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps