ขอให้บูรณะซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps