พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อ.พรหมพิราม อำเภอวัดโบลถ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก อ.สามง่าม อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้างอำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร และ อ.ชุมแสง อำเภอหนองบัว อำเภอเมืองนครสวรรค์ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ พ.ศ.2527

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps