พ.ร.ฎ.กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สายจังหวัดกำแพงเพชร-จ.พิจิตร ตอนทางสายแยกบ้านกิโลสอง-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(บ้านทุ่งเศรษฐี) พ.ศ.2527

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps