พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ต.วังจิก ต.โพธิ์ประทับช้าง และ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2527

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps