คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2550 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)