สมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ขอเลื่อนการพิจราณาไป

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)