เรื่องที่ประธานรัฐสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)