การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีอนุโลมใช้ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 163

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)