ให้มีการถ่ายทอดทางวิทยุและโทรทัศน์ในการประชุมแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)